Maklumat Pelayanan

by Admin, Posted on: 15 Jun 2021, 11:16

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELANGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANGSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"